Day: September 10, 2019

के तपाईको बाथरुम सुन्दर पनि छ?

तपाईले बाथरुम बनाउदै महंगा टायल र अरु फर्निसिङमा लाखौ खर्च गरी सक्नुभएको छ। धारा बेसीन, कमोड र नुहाउने सुबिधाका लागि हजारौ हजार खर्च भैसकेको छ। तर अझै पनि तपाईको बाथरुम आकर्षक लागेको छैन? सायद सुबिधा सम्पन्न तपाईको बाथरुममा सुन्दर बिरुवा […]