Day: September 9, 2019

हावा सफा गर्ने ५ विरुवा

काठमाण्डौ जस्ता सहरमा हावा सफा छैन। बेला बेलामा हाम्रो राजधानी फोहोर हावा भएको अग्र सहर मध्य पर्ने गर्दछ। व्याक्तिगत तहमा बाहिरी वातावरण शुद्ध पार्न त्यति नसकिएला तर कोठा भित्रको हावा सफा राख्न चाहि हामी केहि प्रयास गर्न सक्छौ। घर भित्रको […]