Day: September 4, 2019

जापानमा पुर्वविमानपरिचारीकाको नेपाली करेसा

शारदा श्रेष्ठ, योकोहामा, जापान जापानको योकोहामामा हाम्रो परिवारले नयाँ घर किनेको केहि बर्ष  भयो। मलाई फूलको एलर्जीको समस्या छ। त्यसैले नयाँ घरमा हामीले फूलहरु रोप्न चाहेनौ। यो घर सानो एरियामा बनेको छ। वरिपरी खासै बगैंचा हुने ठूलो ठाउँ पनि  छैन। […]