Day: August 26, 2019

हरियो प्याज तयार गर्ने सरल तरिका

बिऊ जमाएर नयाँ बिरुवा हुर्काएर प्याज फलाईन्छ। यसरी प्याज फलाउदा हरियो प्याजको समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर, बिरुवा नपाउदा तपाईलाई हरियो प्याज हुर्काउन समस्या परेको पनि हुन सक्छ। आउनुहोस, बिरुवा नपाउदा पनि कसरी  हरियो प्याज तयार गर्ने भन्ने बारे छोटो […]